Dok je svijeta i vijeka

Kolumna

Kada su u zoru 4.jula 1942.godine prekaljene oklopne i pješadijske trupe LIV korpusa Vermahta, uz nemilosrdnu podršku Luftvafe i teške artiljerije, krenule u još jedan, historija će pokazati i posljednji, juriš, Tihe je u svoj kabinet pozvala daktilografa i izdiktirala mu telegram sljedeće sadržine

Komandantu odbrane Sevastopolja 

Imam nezahvalnu dužnost obavijestiti Vas da su zalihe Vaše sreće istrošene. Duboko žaleći zbog neugodnosti koje iz toga mogu proisteći, uvjeravam Vas da naša kompanija nije odgovorna za ovaj propust i da je do njega došlo uslijed nemara dobavljača. 

Direkcija naše kompanije od danas je na kolektivnom godišnjem odmoru, te Vas najljubaznije molim da sve primjedbe dostavite našem terenskom zastupniku, a mi ćemo nastojati da na njih odgovorimo odmah po povratku sa odmora. 

Odano Vaša 

Tihe

Boginja sreće 

Istoga dana, u ranim poslijepodnevnim časovima, nakon jednostavnog, ali izdašnog ručka propraćenog sa četiri čaše izvrsne votke, drug Džugašvili je otišao u svoj kabinet. Tek što je zapalio cigaretu, u prostoriju uđe ađutant, major Kuročkin rodom iz okruga Saratov, vitak kao baletan i uplašen kao đak. Major Kuročkin spusti depešu na masivnu površinu stola, a potom osjeti beskrajnu zahvalnost prema ruci generalnog sekretara Partije koja mu skoro neprimjetnim pokretom naloži da se udalji. 

Nakon što je dva puta pročitao depešu, generalni sekretar ustade od stola i priđe prozoru sa kojeg se pružao pogled na opustjelo, manastirski mirno unutrašnje dvorište Kremlja. Rubom dvorišta najednom protrča sitna i vižljasta sjenka. Ni brižljivo odabrana straža, udružena sa protivavionskim baterijama koje su, poput kakvog šamana, neprekidno bile zagledane u nebo, nije mogla spriječiti sjećanje iz sjemeništa u Tbilisiju da se ušunja u najstrože čuvan prostor Sovjetskog Saveza. Generalni sekretar se, korakom žustrijim no inače, vrati za sto i zapali još jednu cigaretu, a zatim otpi pola čaše votke. 

Tada se otvori plakar i iz njega, uz obavezni prasak dimnih bombica od vezuvske lave, iskoči Maga Vračarević i ljupko se nakloni. 

Ne žalosti se, druže generalni sekretaru, reče Maga svojim kreštavim glasom, koji je, valjda zahvaljujući načinu na koji je izgovarala ruske riječi, ipak bio simpatičan. U svakom slučaju simpatičniji nego kada govori na engleskom. Posmatraj pad utvrđenog rejona Sevastopolja sa vedrije strane. Iskustvo epskog poraza čovjeka jača bolje od bilo kakve pobjede. 

Mrš tamo, đubre kljunato! razdera se generalni sekretar i baci drvenu mastionicu od kiparske kedrovine prema Magi, ali se okretna vještica na vrijeme izmače. 

Ne žesti se, mili moj superbrko iz druge galaksije, stade mu se Maga umiljavati. Pozvaću Proku Pronalazača, a on će već imati neko rješenje. 

Oho-ho! zabrunda generalni sekretar. To je već dobra vijest. Hoće li taj kljunar umjeti izmisliti oružje kojim ću pobijediti onog molera? 

To neće, druže generalni sekretaru, reče vještica. On se iz principijelnih razloga protivi nasilju i ne želi učestovati u pravljenju oružja. Odbio je čak i poziv da se priključi naučnicima okupljenim oko projekta Menhetn. Ali će samo za tebe izmisliti televizor i VHS video-rekorder. 

Šta će izmislit? zblanu se zdepasti Gruzin, inače nesklon zbunjivanju. I koji đavo će mi te gluposti kojima ni naziv ne umijem ponoviti? 

To su tehnički uređaji za reprodukciju video-zapisa, strpljivo mu objasni Maga. A ja ovdje imam kasetu sa finalom Kupa evropskih šampiona iz 1966.godine, pa ćeš vidjeti kako je beogradski Partizan prokockao pobjedu koju je već imao u rukama. 

Drug Džugašvili ovog puta sebi nije dopustio da izgubi kontrolu nad vlastitim ponašanjem i ostao je poslovično smiren. 

Objasni mi, devijantni isprdku američke industrije zabave, kakve veze ima budući poraz nekog tamo kluba, koji u ovom času čak i ne postoji, sa činjenicom da sam danas doživio prilično neugodan poraz od fašističkih hordi? Ja ne vodim Crvenu armiju ka porazu, već ka pobjedi u finalu. 

Jasno, druže generalisimusu, zakrešta vještica komično oponašajući vojničko držanje i salutiranje. Ti ćeš i pobijediti u tom finalu. Ali grobari će duže pamtiti taj poraz sa Hejsela, nego što će svijet pamtiti tvoju veličanstvenu pobjedu, dovrši Maga svoje izlaganje i nestade u plakaru uz prasak dimnih bombica od vezuvske lave.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.