Književni kutak za sporni trenutak

Aleksandar Stanojević i Sejduba Suma

Sablju kuje Stanojević Aco, Sablju kuje za megdana sprema.

Književni kutak za sporni trenutak

Video: Šta je grad? I mnogo više.

Šta je grad?

Književni kutak za sporni trenutak

Mitrović Aco

Neko jeste Mitrovića Aco Od Smedereva grada dunavska Iz grada Brankovića Đurađa.

Književni kutak za sporni trenutak

Željko Obradović i Smail-aga Alen

Zove Željko Smail-agu mladog, Smail-agu Alena visokog, Usred kule svoje beogradske, A u zemlji crno-beloj našoj, Stade tada njemu govoriti:

Književni kutak za sporni trenutak

Zidanje crno-bele tvrđave

Grad zidaju crno bela gospoda, Jedno bješe Obradović Željko, Drugo bješe Saviću Zoran,

Književni kutak za sporni trenutak

Željko Obradović i sabor trubača

Šta to pišti u zelenoj travi? Il' je vila Il' je ljuta guja, Nit je vila, nit je ljuta guja Već to pišti Ostojić Mijajlo, Mijajlo je rana dopanuo

Književni kutak za sporni trenutak

Željko Obradović ore carske drumove

Šta to puca u gori zelenoj? Al' gromovi, al' su pak topovi?

Književni kutak za sporni trenutak

Aleksandar od Vuka Draškovića

Od velikog Aleksandra je veće je samo ogrešenje od Aleksandra“.

Književni kutak za sporni trenutak

Kratka horor Hentai priča

Prvi mesec Kasni plata. Asano odlazi da se žali, ovi iz uprave kažu "E biće sutra samo da se plati infostan." Plate nije bilo.